Εμείς παράγουμε σύγχρονα συστήματα για φόρτιση οχημάτων

Екип

Τα μέλη της ομάδας μας είναι ηλικίας από 26 έως 48 ετών. Ο κάθε ένας έχει συμμετάσχει σε διαφορετικές δραστηριότητες: IT, προγραμματισμός, εμπορικές συναλλαγές, παραγωγή, μεταφορά, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικά είδη, οικονομικά. Ο καθένας από εμάς έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει προκλήσεις και να τις βλέπει μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το πόσο θετικό μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε την επιθυμία να δημιουργήσουμε νέα και ενδιαφέροντα προϊόντα που είναι σχετικά για την εποχή τους. Θέλουμε η Βουλγαρία να διατηρήσει το ποιοτικό της προσωπικό και να πραγματοποιήσει κέρδη εδώ και τώρα.