26Apr, 24 26/04/2024

Ако вашият електромобил прекрати зареждането преди да се е заредила батерията на 100%, това може да се дължи на няколко причини:

Софтуерни настройки на електромобила

Електромобилите имат интелигентен режим на зареждане, който позволява на собствениците да оптимизират процеса на зареждане.

В зависимост от марката и модела на превозното средство, интелигентният режим на зареждане позволява на автомобила да регулира скоростта на зареждане въз основа на фактори като ниво на батерията на електромобила, потребление на електроенергия, ценообразуване за време на използване, нива на амперажи, максимален процент на заряд и други. Освен това, в случай че е активирана функцията „планирано заминаване / departure time “, EV също е възможно да прекъсне сесия на зареждане, ако се направят опити за иницииране извън графика за зареждане на автомобила.

Ако електрическо превозно средство не се зарежда, това може да се дължи на активиран режим на интелигентно зареждане, за да се предотврати по-ранно достигане на пълно зареждане на батерията.

Тези настройки са причина колата да прекратява зареждането, тъй като е ограничена софтуерно.

 

Спад на напрежението

Ако станцията за зареждане или автомобила изпита внезапен скок или спад на напрежението в електроподаването, автомобилът може да прекрати зареждането или да намали скоростта на зареждане, за да избегне повреда на батерията или системата за зареждане.

Това може да се случи, ако използвате зарядна станция в пиковите часове, при екстремни метеорологични условия или в район с лоша енергийна инфраструктура. Най-често този феномен се наблюдава при Tesla.

Те следят стриктно работното напрежение на подавания ток и при значителен спад на същото – Tesla-та прекратява зарядната сесия поради съображения за сигурност и по-конкретно – предотвратява прегряване на електрозахранващото трасе.

 

Charging cable

Ако зарядната станция засече проблем с кабела за зареждане (усукване, прегряване), тя може да прекрати зареждането от съображение за сигурност.

Повреденият кабел може да причини опасения за безопасността, да наруши физическата връзка между станцията за зареждане и електрическото превозно средство и да причини прекъсвания в сесията за зареждане.

Ако кабелът е повреден по някакъв начин, това засяга комуникацията между автомобила и хардуера и станцията за зареждане може да не успее да комуникира с автомобила, за да започне сесия за зареждане.

Това може също да повлияе на потока енергия, отиващ към колата, което води до преждевременен край на сесията за зареждане.

 

Потребителска грешка

Някои възможни потребителски грешки, които могат да попречат на собственика на електрически автомобил да зарежда превозното си средство на станция за зареждане, са:

1) Неправилно свързване на кабела за зареждане: Една често срещана потребителска грешка е неправилното свързване на кабела за зареждане към EV. Това може да означава, че конекторът не е поставен плътно или не е подравнен правилно в порта за зареждане на електромобила.

2) Неактивиране на сесията за зареждане: Повечето станции за зареждане на EV изискват от потребителите да активират сесията за зареждане, преди да могат да започнат да зареждат своя автомобил. Ако потребителят забрави да активира сесията през приложението, станцията за зареждане няма да започне да зарежда.

3) Използване на грешен адаптер за зареждане: Ако потребителят има порт за електрически автомобил, който е несъвместим със станцията за зареждане, той може да не успее да зареди автомобила си. Най-често използваният е Type 2. Всеки електромобил е оборудван от производителя с подходящия кабел за зареждане.

4) Недостатъчни средства в сметката за зареждане: Ако потребителят няма достатъчно средства, сесията за зареждане няма да започне или ще прекъсне по време на зареждане. Следвайте инструкциите от оператора или следете сесиите на зареждане през приложението си, за да сте сигурни, че зарядната сесия се изпълнява коректно.

 

Прекъсване на тока

Станцията за зареждане може да не работи поради прекъсване на захранването в района. Това може да бъде причинено от различни фактори, като лошо време, повреда на оборудването или работа по поддръжката на електрическата мрежа.

 

Софтуерна неизправност

Като всеки софтуер, този на зарядната станция може да има грешки или грешки в кодирането, които причиняват неизправности. Тези грешки могат да бъдат причинени от проблеми като неправилно програмиране, конфликти между различни софтуерни компоненти или дори потребителски грешки, като неправилно използване на системата или неправилно въвеждане на данни.

Софтуерът също така разчита на мрежова връзка за комуникация със зарядната станция и други системи. Ако има проблеми със свързването, като прекъсване на мрежата, може да възникнат неизправности в софтуера.

Софтуерът на зарядната станция разчита на актуализации на фърмуера, за да поддържа системата актуална и да функционира правилно. Поради естеството на инфраструктурата тези актуализации могат да се извършват дистанционно. Въпреки това, ако потребителят е съвпаднал с актуализация на фърмуера и всички текущи сесии за зареждане или опити за започване на сесията за зареждане може да бъдат прекъснати или неуспешни.

В заключение, можем да кажем, че е важно водачите на електромобили да прочетат внимателно инструкциите, предоставени от оператора или производителя на зарядната станция, както и упътванията от производителя на електромобила, и да следват най-добрите практики, за да осигурят безпроблемно и ефективно зареждане.

Не се колебайте да задавате вашите въпроси в профилите ни в социалните мрежи или чрез електронна поща.