17апр., 23/ 1 view

Защо зареждането на електрически автомобил до 100% е БЕЗОПАСНО

Електрическите автомобили набират популярност Електрическите превозни средства (ЕПС) стават все по-популярни, тъй като светът се движи към по-устойчиво бъдеще.  Въпреки това все още има много погрешни схващания за електрическите превозни средства, едно от които е митът, че електрическите превозни средства не трябва да се зареждат над 80 %.  …

Read more